Dampskipet Strømmen og livet på Øyeren

Nettstedet Dampskipet
DS Strømmen trafikkerte Øyeren på langs og tvers med passasjerer og gods i mer enn seks tiår fra 1865. Båten var en viktig del av en ny tid og fikk stor betydning. Den var viktig for landbruket og industrien som vokste fram siste halvdel av 1800-tallet. Og den var viktig for menneskene med transportbehov, og alle de som fikk en arbeidsplass om bord eller i tilknytning til båten.

Vi følger båten på dens ferd, fra den ble bygget på Akers mek. verksted til farten på Øyeren. Alle kommunene hadde anløp av båten: Sandstangen, Eikhaugen og Seterlandet i Trøgstad, Mørkfoss og Nøa i Spydeberg, Torshov, Skøien og Flateby i Enebakk og Åmottangen i Rælingen. Kanalen ved Lillestrøm stasjon var utgangspunktet i nord. Ved lav vannstand var Fetsund startstedet.

Boka gir et bilde av tiden, av båten og virksomheten og livet om bord. Og ikke minst: Menneskene som satte sitt preg på båten og livet på «elva».
104 sider, gjennomillustrert     Kr. 250.-

Reklamer

NÆRINGSLIVET PÅ 1950-TALLET

BloggNæringslivet.jpg
Dette er et redigert fotografisk opptrykk fra en bok utgitt i 1952. den opprinnelige boka presentrer leksikalsk alle bedriftene registrert i Akershus.
I denne boka har vi valgt å ta med bedriftene i Skedsmo, Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog.
Mange vil fortsatt huske en eller flere av de 180 bedriftene, 80 av dem presenteres med bilde.
I tillegg gjengis registre over krav til utdannelse de forskjellige yrkene krevde den gangen, sammen med oversikt over næringsorganisasjoner fra samme periode.
108 sider  ca 100 gamle fotografier       Kr. 155.-

ENGEBRET SOOT. Grasmokanalen – Sootkanalen

Omslag NY_Layout 1
Omslag NY_Layout 1

ENGEBRET SOOT. Grasmokanalen – Sootkanalen» er en biografi om husmannsgutten Engebret Soot som nylig ble kåret som nr. 15 av de 100 mest betydningsfulle personer fra Romerike.

Boka forteller om Engebret Soots pionerinnsats som fløtingsinspektør og vassdragsingeniør og om transportanlegget han bygde for 165 år siden for å overføre tømmer fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Anlegget besto av landets første sluser og en av våre første jernbaneanlegg,kanaler, fløterrenner og reguleringsdammer, og det fikk stor betydning for skogbruket i distriktet og for sagbrukene i Fredrikshald.
Anleggene Soot bygde har nasjonal interesse, og er særlig aktuelle i Sør Odal, Eidskog, Nes, Aurskog-Høland, Rømskog og distriktene langs Haldenvassdraget.

Forfatteren er født på Grasmo i Aurskog-Høland, han er utdannet ingeniør og har bred erfaring fra tømmerfløting og tømmertransport.

212 sider, den er gjennomillustrert med fotografier og tegnede kart og koster 
Kr 368,-

ET LIV I LANDBRUKET PÅ ROMERIKE

NettstedEtlivi landbruket

Forfatteren vokste opp på småbruket Sjøvold ved Hurdalsjøen på 1930-tallet. Her lærte hun tidlig hva som måtte gjøres på en gard, stell av mjølkekuer, griser sauer og høner.
I 1952 giften hun seg med Steinar Dal og ble bondekone på en relativt stor gard i Nannestad. Her deltok hun i arbeidet på garden, både ute og inne. Og hun lærte noe om å bli «ungkone» på en gard.
Dette er noe av det hun forteller om i denne boka. For fortellingen vant hun første pris i Norsk Bygdekvinnelags  konkurranse i 2009 om å skrive ned sine erfaringer som kvinnebønder.

Av Conny Dal. 28 sider, gjennomillustrert   Kr. 150.-

MINNER FRA ET SMÅBRUK PÅ 1950 OG 60-TALLET

Nettsted Minner fra-kopi.jpg

Forfatteren beskriver livet og arbeidet på et småbruk i Trøgstad, nord i Østfold. Hun forteller om husholdningen i en familie på ni personer, med stor grad av sjølforsyning. Driften var allsidig, med kuer, griser og høner. På fjøset var det plass til 5 – 6 kuer og en kalv. Ved siden holdt grisene til, og over fjøset var det hønsehus. Trekk-kraften var i starten fortsatt hesten.
Av Solveig Falkenberg Krog. 44 sider Gjennomillustrert   Kr. 150.-

LIV OG ARBEID 
1945 – 2008

Nettsted Liv og arbeid.jpg

Forfatteren hadde sin barndom i Moss, men familien flyttet tikl Sjåk, der han fikk sin skolegang og oppvekst. Faren var baker, og Jan-Erik begynte tidlig sitt arbeidsliv i bakeriet.
Så gikk ferden tilbake til Moss, etter noen år til sjøs.  I Moss fikk han jobb i moss avis. Men reiselyten var stor, og han dro til sjøs igjen.
De fleste arbeidsårene hadde han i IL-O-VAN i Moss. De produserte kjøkkentøy i aluminium. Etter hvert skiftet de navn til Høyang Polaris.

Av Jan-Erik Olsen. 100 sider   80 bilder    Kr. 150.-

EN KANALGUTTS ERINDRINGER 
Oppvekst og arbeid i 1930 – 58

NettstedEn kanalgutts-kopi.jpg

Boka er i tre deler: Barndom og oppvekst fram til krigens slutt, ungdomstiden fram til 1951, og i tredje del forteller forfatteren om utdanning og første del av sitt yrkesliv. Utdanningen var middelskole og yrkesskole ved Moss Værft- og Dokk. Forfatteren lærte seg opp til snekker, og forteller om hvordan forholdene var på Værven.

Av Henry Walter Brinchmann. 106 sider  Mer enn 80 bilder     Kr. 150.-