LIV OG ARBEID 
1945 – 2008

Nettsted Liv og arbeid.jpg

Forfatteren hadde sin barndom i Moss, men familien flyttet tikl Sjåk, der han fikk sin skolegang og oppvekst. Faren var baker, og Jan-Erik begynte tidlig sitt arbeidsliv i bakeriet.
Så gikk ferden tilbake til Moss, etter noen år til sjøs.  I Moss fikk han jobb i moss avis. Men reiselyten var stor, og han dro til sjøs igjen.
De fleste arbeidsårene hadde han i IL-O-VAN i Moss. De produserte kjøkkentøy i aluminium. Etter hvert skiftet de navn til Høyang Polaris.

Av Jan-Erik Olsen. 100 sider   80 bilder    Kr. 150.-

Advertisements

EN KANALGUTTS ERINDRINGER 
Oppvekst og arbeid i 1930 – 58

NettstedEn kanalgutts-kopi.jpg

Boka er i tre deler: Barndom og oppvekst fram til krigens slutt, ungdomstiden fram til 1951, og i tredje del forteller forfatteren om utdanning og første del av sitt yrkesliv. Utdanningen var middelskole og yrkesskole ved Moss Værft- og Dokk. Forfatteren lærte seg opp til snekker, og forteller om hvordan forholdene var på Værven.

Av Henry Walter Brinchmann. 106 sider  Mer enn 80 bilder     Kr. 150.-

49 ÅR I SOL OG REG

Netsted 39 år.jpg

Arbeidsdager ved Helly-hansen og Hansen Protection AS
Forfatteren var ansatt ved bedrifetn fra 1963 til hun gikk av med pensjon i 2012. Hun startet på laboratoriet, og vi får godt innblikk i en virksomhet med store og mange endringer, utvikling av nye produkter og oppstart av ny virksomhet. Torstenson var også aktiv i organisasjonslivet ved bedriften, og gir et godt innblikk i forhandlinger og bedriftsstyre.
Hun forteller også om oppvekst og ungdomsår i Moss.

Av Irene Torstenson

. 80 sider  Mer enn 80 bilder  Kr. 150.-

ET ARBEIDSLIV PÅ CELLULOSEN av Bjørn A. Grønna


Nettsted Et arbeidsliv på Cellulosen.jpg.jpg

Peterson Paper, i en lang periode kjent under navnet M. Peterson & Søn har røtter helt tilbake til tidlig 1800-tall. Moss Cellulosefabrikk ble etablert i 1883 som en del av bedriften.
Bjørn A. Grønna hadde sin første arbeidsdag på bedriften høsten 1975, og jobbet der fram til bedriften begjærte offentlig akkord i 1912. 
I boka forteller han om arbeidsdagene på «Cellulosen», om arbeidsoperasjonene, skiftarbeid og arbeidsmiljø, om arbeidskameratene og forhold til ledere og skiftende eiere. Forfatteren gir et unikt bide i bedriftens utvikling, og vedlegg med tabeller og skjemaer om produksjonsutviklingen supplerer helhetsbildet.
I etterordet skriver forfatteren om konkursen: «Reine ord for penga, eller rettere: Mangelen på penger! Staten har ikke lenger juridisk rett til strategiske oppkjøp for å bevare industri av stor nasjonal interesse. Dermed er det ingen sulfatcellulosefabrikker igjen i skoglandet Norge, mens oljefondet investerer i treforedlingsindustri i Sverige og Finland». Sitatet viser forfatteren som en klarttalende og engasjert person. Grønnas brennende engasjement i så vel politikk som idrett,i bedriften og i lokalsamfunnet, får også sin plass i boka.

110 sider, mer enn 80 illustrasjoner  Kr 150.-

Etter freden. «Fjerding-familier nr. 3». Utgitt i 2013

BloggEtter freden-kopi

Det er fem år etter freden. Sett fra oven er bygda rein idyll. Liene mot den blanke innsjøen er lyse grønne nå i juni. Liene mot den blanke innsjøen er lyse grønne nå i juni. Rundt ligger dypgrønne skogåser i rolige buer mot horisonten. To verdenskriger har kommet og gått. Noen mente de nye herskerne ville være bedre for landet, andre satte livet på spill for å få dem ut.

Noen i bygda er blitt rikere under krigen, andre er like fattige som før. Noen sover de selvrettferdiges søvn, andre bråvåkner dyvåte av svette. Vi møter igjen Dagny, Hilde, og flere av personene fra de første bøkene i serien.

Kr. 200.

Avdukingen. «Fjerding-familier nr. 2». Utgitt i 2012

BloggAvdukningen.jpg

Handlingen skjer i 1938. Vi møter journalist Hilde Holm-Didrichsen og andre pressefolk fra Arbeiderbladet i Oslo, og bygdefolk fra nabobygda Hammerfjerdingen i Enebakk. Politifolkene Arne og Arnesen spiller en sentral rolle.

Det er en tid med skarpe politiske motsetninger. Quislings NS mobiliserer, med skarp front mot NKP og Arbeiderpartiet. Quisling raser mot arbeiderpressen som ”sprakk” nyheten om planene for eliteorganisasjonen KA.  Registrering av politiske motstandere skjer på flere plan.

Det dukker opp et lik i skogen i Hammerfjerdingen. På Arbeiderbladets morgenmøte en ganske vanlig onsdag i juli mangler to journalister. Står vi overfor det første politiske drapet på en journalist i Norge.Og bygda Enebakk har hatt sin store forfatter, Ragnhild Jølsen. Også hun spiller en rolle i fortellingen.

Dagny og Dan.«Fjerding-familier nr. 1». Utgitt i 2011.

BloggDagnnyogDan-kopi.jpg

Historia utspiller seg fra juni 1919 til februar 1920. Nitten år gamle Dagny Olasgard kommer hjem fra ett år på landbruksskole. Dan Johansson arbeider på den nye veien som anlegges gjennom bygda. De to møtes på bygdedans St.Hansaften, det blir forelskelse og flere møter. Ikke alle ungguttene i bygda setter pris på innblanding fra en svenskerallar.

Dagny og Dans forelskelse på tvers av klassegrensene, gir innsyn i arbeiderbevegelsens og odelsbondens tenkemåte og verdier.

I jobben på Meieriet blir Dagny det vi i dag ville kalt en ”varsler”.

Og så var det bygdas forfatter – Ragnhild Jølsen: Dagnys mor og Ragnhild er jevngamle, og fjerne slektninger. Historier fra Ragnhilds bøker blir trukket inn i det som skjer.

Kr. 100