Sløidlære

Nettsted Sløidlære.jpg

Spiralinnbinding ISBN 978-82-92841-27-3 72 sider Kr. 198.-

Faksimileutgave av Norges første lærebok til bruk i sløydundervisningen, første gang utgitt i 1911.


Her får du en nøyaktig beskrivelse av hvordan du skal bruke kniv og spikke, kapping med sag, bruk av høvel ved høvling av brede og smale flater, hvordan du skal pusse eller file, og hvordan du skal bruke et vinkeljern.
Også verktøy som hammer, knipetang og avbitertang, dor, og bruken av dette utstyret blir gjennomgått.
Alle arbeidsoperasjoner følges av tegninger.

Mer enn 30 nøyaktige arbeidstegninger med detaljert beskrivelse av arbeidsmåte og verktøybruk

RIKSVEI 1

Forfatter Tore H. Wiik og Per Johansen
Tegninger av Tom Arne Evensen

Dette er en bok om veihistorie. Boken er en guide for alle som ønsker å reise på oppdagelsesferd i den nære historie. Hovedfartsåren fra Oslo til Sverige gjennom Østfold het Riksvei 1 (RV 1) fra 1928 til 1965. I 1965 var det over og ut for Riksvei 1, da kom systemet med Europavei-navnene, og RV 1 ble en del av E 6.
Fra Gamlebyen i Oslo følger vi RV 1 langs Bunnefjorden, forbi Ulvøya og Sjursøya, forbi Gjersjøen i Oppegård, vi passerer Årungen i Ås, Vestby og kommer til Østfoldgrensen. Videre gjennom Moss, Rygge og Råde, Sarpsborg, Skjeberg og Halden, før Svinesund og svenskegrensen.

Nettsted Riksvei 1
Alle steder besøker vi spennende kulturminner fra en ikke alt for fjern fortid. De er der – om enn ganske skjult noen steder – og minner om en tid da bilismen var mindre omfattende enn i dag. Rester etter tallrike spisesteder, bensinstasjoner, stabbesteiner og brokar holder standhaftig ut for den veiinteresserte.

De historiske bildene er kombinert med bilder fra de samme stedene i dag. Boken er også illustrert med tegninger, laget spesielt for denne turen, og gamle kartutsnitt over de aktuelle veistrekningene.

Bestilling alle bøker: hakon.tysdal@gmail.com